...

Bankacılık ve Finans Bölümü

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararıyla, 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Fakültemiz, 29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile kurulan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Bankacılık ve Finans Bölümü 2015 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2016-2017 eğitim öğretim yılında normal öğretim ve ikinci öğretim programlarına öğrenci almaya başlamıştır. Eğitim dili Türkçe'dir. İsteğe bağlı olarak eğitime yabancı dil hazırlık sınıfından başlanabilmektedir.

Bankacılık ve Finans Bölümünün Amacı

İşletme Bölümünün amacı, bilgi, sanat ve akademik değerleri yaratmada, iletmede, korumada ve uygulamada ve bugünü değiştirecek ve geleceği zenginleştirecek olan liderler, yöneticiler ve girişimcileri geliştirmedeki üstünlüğü sayesinde öğrencilere ve topluma hizmet etmektir.

Bankacılık ve Finans Bölümünün amacı; bankacılık ve finans alanlarındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunmak; bankacılık ve finans sektöründe gerçekleşen değişim ve gelişmeleri öğrenme fırsatı vermek ve böylece sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, öğrencilere işletme, iktisat, muhasebe, finans, vergi, matematik, istatistik, hukuk gibi temel bilgilerin yanı sıra, bankacılık ve sigortacılık gibi mesleki alanlardaki uygulamalar konusundaki son gelişmeler aktarılarak; muhakeme, sorgulama, inceleme, sayısal düşünme, analiz etme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazandırılarak yerinde ve doğru kararlar alabilen, aldığı kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulanmasını takip edebilen bireylerin yetiştirilmesi arzulanmaktadır. 

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bankacılık ve Finans Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerin, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, ticari bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama (leasing) şirketleri, faktöring şirketleri, forfaiting şirketleri, para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar ile sigortacılık alanında hayat ve hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinde istihdam edilmeleri mümkündür. Kamu sektörü, programdan mezun olacak öğrencileri, gözetim ve denetim faaliyetlerinde uzman/denetmen veya müfettiş yardımcısı gibi unvanlar ile istihdam edebilirken; özel sektör ürün fiyatlandırma ve geliştirme, satış, yatırım, planlama ve pazarlama gibi teknik alanlarda programdan mezun olacak öğrencileri istihdam edebilmektedir.

 

Öğretim Süresi ve Dili
Bankacılık ve Finans Bölümünde öğretim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte zorunlu ve seçmeli olarak İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri de verilmektedir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler için 5 yıldır.

Kazanılan Yeterlik
Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Bankacılık ve Finans alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Yeterlik
Lisans

Kayıt ve Kabul Şartları
Üniversitede eğitim ve öğretim görmek isteyen lise mezunu öğrencilerin YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir. Öğrencilerin tercih işlemelerine göre yerleştirmeler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılmaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversite ana sayfasında ilan edilen evrakları temin ederek belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışından öğrenci kabulünde, ÖSYM’nin belirlediği kriterler ve üniversitenin ayırdığı kontenjan dikkate alınmaktadır.

Mezuniyet Şartları
Bankacılık ve Finans Bölümünden lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Lisansüstü Programlara Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalıdır. Öğrencilerin dönem sonu sınavlarına girebilmeleri için derslerin en az % 70’ine ve yapılan uygulamaların en az % 80’ine devam etmeleri gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın % 40 ve yarıyıl sonu sınavının ise % 60 katkısı bulunmaktadır. Başarı notuna öğretim üyesinin kullandığı ölçme araçları ve bunlardan elde edilen puanlar dâhil edilebilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) ise şartlı başarı notlarıdır. Öğrencilerin bu harf notlarını aldığı bir dersten başarılı sayılması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir.

Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 yardımcı doçent ve 2 doçent olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Ancak fakültemizin başta işletme ve iktisat bölümü olmak üzere diğer bölümlerinden öğretim üyeleri de uzmanlık alanlarına göre derslere girmektedir. Bölümümüzde dersler 60 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 46 kişilik bilgisayar sınıfı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan 20 kişilik internet hizmeti de veren bilgisayar laboratuarından ve fakülte içerisinde bulunan 3 bilgisayardan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Bankacılık ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları

ÖSYM YILI

ÖĞRETİM TÜRÜ

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

TAVAN PUANI

2016-2017

Normal Öğretim

TM-1

262,53933

308,91265

İkinci Öğretim

TM-1

241,80772

275,83612

2017-2018

Normal Öğretim

 

 

 

İkinci Öğretim